Omahoito

Tupakoinnin lopettaminen on itse kullekin merkityksellisimpiä terveystekoja. MS-potilaalle se on vieläkin tärkeämpää. Tutkimuksissa on todettu, että tupakoivilla on ensinnäkin suurempi riski sairastua MS-tautiin ja tupakoivien taudinkuvan todettiin olevan vaikeampi kuin koskaan tupakoimattomien tai entisten tupakoijien. Tupakoivat kärsivät myös useammin MS-taudin primaarisesti etenevästä muodosta, jossa oireet pahenevat tasaisesti.

Seurannan aikana tehdyissä magneettikuvauksissa havaittiin myös, että tupakoivien tauti muuttui useammin aaltoilevasta muodosta etenevään muotoon, ja että tupakoivien aivomuutokset etenivät nopeammin kuin tupakoimattomien.

MS-taudin hoitoon kuuluu olennaisena osana omahoito. Terveelliset elämäntavat ovat tärkeät: hyvälaatuinen ravinto, riittävä lepo ja sopiva liikunta ovat tärkemmät. Liikunta pitää yllä lihasvoimaa ja liikkuvuutta ja sillä on suuri merkitys myös mielialan kannalta.

Tupakoivien MS-tauti saattaa edetä nopeammin kuin tupakoimattomien potilastovereiden, todetaan yhdysvaltalaistutkimuksessa.

Tupakoivilla on suurempi riski sairastua MS-tautiin, mutta se miten tupakointi vaikuttaa jo sairastuneiden taudin etenemiseen, on jäänyt epäselväksi.

Lähde: Archives of Neurology
-lehdessä julkaistu tutkimus
Seurannan alussa tupakoivien taudinkuvan todettiin olevan vaikeampi kuin koskaan tupakoimattomien tai entisten tupakoijien. Lisäksi tupakoivat kärsivät useammin MS-taudin primaarisesti etenevästä muodosta, jossa taudin oireet pahenevat tasaisesti, kuin aaltoilevasta muodosta, jolle on tyypillistä äkilliset uusiutumis- ja pahenemisvaiheet.