6. Ennuste

MS-taudilla on vaikutusta potilaan elinkaareen, työuraan, liikkumiseen ja keskittymiskykyyn. Lääkärin vastaanotolla tilannetta seurataan ns. EDSS-pisteytyksellä, jolla kuvataan fyysistä ja henkistä toimintakykyä. Pisteytys kertoo taudin etenemistä ja toimintakyvyn tasosta. EDSS-asteikko on nollasta kymmeneen: nolla tarkoittaa normaalia toimintakykyä ja 9.5 autettavaa vuodepotilasta.

Potilaan ennuste vaihtelee suuresti. Osalla MS-tauti  pysyy rauhallisena vuosikymmeniä, osalla se voi johtaa jo vuodessa invaliditeettiin. Oikealla diagnoosilla ja lääkehoidon varhaisella aloituksella on suuri merkitys.