3. Diagnoosi

Monimuotoisuudestaan huolimatta MS-taudilla on useita tyypillisiä (patognomisia) piirteitä, jotka johtavat lääkärin oikeille jäljille ja auttavat erottamaan MS-taudin muista neurologisista sairauksista.

MS iskee usein monille keskushermoston alueille yhtäaikaisesti: näköhermoon, aivorunkoon, pikkuaivoihin, selkäytimeen sekä liike- ja tuntohermoihin. Koska pahenemisvaiheita ja vaurioalueita on useita, potilaan vointi on yleensä poikkeava.

Poikkeavuuksia etsittäessä erityinen huomio on

  • Näössä: toinen silmä näkee huonommin, turvotus silmänpohjassa
  • Silmien liikkeissä: kaksoiskuvat ja halvausoireet
  • Kasvojen tuntoaistimuksissa: toispuolinen tuntuhäiriö tai -puutos
  • Pikkuaivokokeissa: esimerkiksi sormi-nenänpää-koe, kantapää-polvi-koe ja viivakävely
  • Pyramidiradan kokeissa: nopea väsyminen kävelyssä, vilkkaat refleksit, lihasjäykkyys, positiivinen Babinskin heijaste
  • Tuntotestauksessa: tuntoeroja raajojen välillä.