3.3. MS-tautiin ei sovi

Koska MS-tauti on niin monimuotoinen, sen voi aluksi sekoittaa muihin neurologisiin sairauksiin.  Lääkärille on yhtä tärkeää tunnistaa MS-tauti kuin tuntea oireet ja löydökset, jotka eivät siihen viittaa.

Diagnoosia on syytä vielä pohtia, jos

  • neurologinen status on normaali
  • on vain yksi neurologinen poikkeavuus
  • magneettikuva ja/tai selkäydinnäyte on normaali
  • potilas on alle 15-vuotias tai yli 50 vuotta
  • potilaalla on yleisoireita kuten kuumeilua, laihtumista, nivelturvotusta
  • usealla sukulaisella on todettu neurologinen, perinnölliseksi epäilty sairaus
  • ensioire on kouristus, dementia tai puheen ymmärtämisen/tuottamisen häiriö
  • kyseessä on toispuoleinen halvaus
  • on nähtävissä selvä ääreishermoston toimintahäiriö, esimerkiksi lihasten nykiminen.

MS-diagnoosin kulmakiviä ovat esitiedot, potilaan vointi, magneettikuva ja selkäydinnestenäyte. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, jos potilastiedoista ei tule mitään esiin, magneettikuva ja selkäydinnestenäyte ovat normaalit, kannattaa etsiä MS-taudin lisäksi muita syitä potilaan oireisiin. Epäselvissä tapauksissa jatketaan seurantaa ja tehdään kontrollitutkimuksia.

Lähde: Michael J Olek: Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis