3.0. Taudinkulku

MS-taudille on tyypillistä arvaamattomuus. Sairaus on voi olla hyvin erilainen eri potilailla. Mutta vaikka oireet vaihtelevat, pahenemisvaihe (shuubi) etenee suunnilleen samaan tapaan (kuva 4)

• ilmaantuu muutamassa päivässä
• kestää ainakin 24 tuntia
• pahenee muutaman viikon
• tasaantuu muutaman päivän
• korjaantuu hitaasti viikkojen ajan.

Yleensä pahenemisvaiheen kesto on alle neljä viikkoa. Niiden perusteella MS-tauti erotetaan esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöstä, jota nimitys isku ”stroke” hyvin kuvaa (kuva 4) tai aivokasvaimen vääjäämättömästi etenevästä neurologisesta oireistosta (kuva 5).

Kun epäillään MS-tautia, täytyy tietää mitä, mistä ja miten poikkeavuuksia etsitään (kuva 6). Huomio kohdistetaan niille keskushermoston alueille, joilla vaurio usein esiintyy ja niihin testeihin, joiden tulokset ovat yleisimmin poikkeavia. Tämä on tärkeää, koska potilaan on tosinaan vaikea tarkasti kuvata oireitaan.
Lähde: Olek Michael J. Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis. www.uptodate.com