1.3. Yleisyys

MS ei ole kansantauti, mutta neurologiseksi sairaudeksi se on yleinen. Sen esiintyvyyteen ja ilmaantuvuuteen vaikuttavat monet tekijät kuten

  • perimä
  • sukupuoli
  • asuinpaikka
  • infektioepidemiat.

Suomessa keskimääräinen esiintyvyys on 130/100 000 asukasta ja vuotuinen ilmaantuvuus 7/100 000. Tämän perusteella Suomessa on n. 7000 MS-potilasta. Vuosittain tautiin sairastuu 350–400 henkilöä.

Lähde: MS-tauti Käypä hoito -suositus 2016.